Frågor & svar

Batterifrågor

Här kan du läsa allmänna frågor om batterier samt läsa mer om hur du byter batterier på de olika enheterna till våra larm.

Batteribyte:

Alla batteridrivna tillbehör utför regelbundet test av batteristatus. När batterikapaciteten börjar ta slut, indikeras detta i systemets centralapparat. När en indikation om lågt batteri visas, bör dessa bytas snarast. Gör följande steg:

  1. Kontakta larmcentralen på telefonnummer 020-211 900 innan batteribyte sker. Att öppna detektorn utlöser sabotagelarm.
  2. Öppna detektorn eller manöverpanelens kapsling. Se beskrivning nedan.
  3. Ta ur detektorns batterier, Vänta minst 10 sekunder innan nya batterier installeras. Var noga med att använda batteri av god kvalitet och rätt typ.
  4. Stäng detektorns kapsling och testa dess funktion. Rörelsedetektorer testas genom att man rör sig framför denna inom 10 minuter efter man stängt kapslingen. Detta indikeras med rött ljus på detektorn. Magnetkontakter testas genom att öppna dörren, detta indikeras med rött ljus på detektorn.

Allmänna frågor Batterier

Olika larmprodukter använder olika batterityper. Vissa drivs på vanliga AA och AAA-batterier medan andra drivs på specialmodeller.  Alla specialbatterier till samtliga av våra larmprodukter (även till äldre larmsystem från oss) går att beställa direkt på vår webshop.

Generellt för våra larmprodukter är det en batteritid mellan 3-5 år vid normal användning. Detta kan dock variera från produkt till produkt och i vilken utsträckning man använder den. Specifika produktfrågor hänvisas till vår support.

Flera av komponenterna i ditt hemlarm drivs på vanliga AA eller AAA-batterier. Men några produkter drivs av lite mer ovanliga batterier. Du kan beställa dessa direkt från oss och vara säker på att du får ett batteri som passar och av bra kvalité. Du beställer nytt batteri på vår sida om Batterier.

Kom ihåg att du alltid måste meddela larmcentralen innan du påbörjar ett batteribyte! (Att ta ner/öppna en detektor utlöser ett s.k ”sabotage”-larm, detektorn vet ju inte ifall det är du eller tjuven som tar ner den.) Så ring oss innan du börjar, dygnet runt, på 020-211 900.

När du gör själva bytet, låt det gå minst 10 sekunder mellan att du tar ur det gamla batteriet och sätter i det nya.

När batteriet börjar bli uttjänt kommer centralapparaten att att blinka. Vi skickar även ut ett sms till dig – detta sker dock först när centralapparaten ”meddelat” vår centraldator att det behövs ett batteribyte. I de allra flesta fall märker du själv att det behövs ett batteribyte innan du får sms-et.

Du kan beställa nytt batteri direkt från oss, så vet du säkert att det passar och håller hög kvalité.

Kom ihåg att du alltid måste meddela larmcentralen innan du påbörjar ett batteribyte! (Att ta ner/öppna en detektor utlöser ett s.k ”sabotage”-larm, detektorn vet ju inte ifall det är du eller tjuven som tar ner den.) Så ring oss innan du börjar, dygnet runt, på 020-211 900.

När du gör själva bytet, låt det gå minst 10 sekunder mellan att du tar ur det gamla batteriet och sätter i det nya.

Vi har gjort en manual för hur man byter batteri i de olika detektorerna. Den kan du ladda ner här.