Magnetkontakt MC-302

(1 st CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av den främre kåpan från detektorn. Lossa på kretskortet genom att försiktigt trycka plasttappen i överkant uppåt. Lyft ur kretskortet och tag ur batteriet på baksidan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt batteri. Var noga med
att batteripolerna placeras åt rätt håll. Sätt tillbaka kretskortet i hållaren på väggen, var noga med att placera kretskortet innanför de nedre hakarna och tryck fast det i överkant. Batteriet skall vara inåt i detektorn. Häng på den yttre kåpan och lås fast denna med skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Kategorier Batteribyte Kloka hemmet/Visonic/PM10