Centralapparat

Börja med att dra ut strömkabeln till centralapparaten. Skruva loss skruvarna i underkant på centralapparaten tills det främre locket går att lossa i underkant.

Lyft av locket från underkant uppåt. Batteriet sitter i nederkanten på delen som sitter på väggen.
Observera noggrant hur gummisnodden sitter då det är den som håller back up batteriet på plats.

Haka av gummisnodden från den översta kroken (finns en chans att den lossnar helt från alla krokar) Lossa sedan på batteriet genom att dra ut kabeln/batterikontakten.

Anslut sedan det nya back up batteriet i batterikontakten.
Sätt gummisnodden i dom två undre krokarna, tryck sedan batteriet mot dom undre krokarna, det gör att gummisnodden inte lossnar.
Fäst sedan gummisnodden i den övre kroken.

Placera sedan det främre locket i överkant och tryck ned i underkant.
Skruva sedan tillbaka skruvarna. Sätt tillbaka strömkabeln.

Centralapparat
Kategorier Batteribyte LF-larm