Rörelsedetektor Next K9

(Batteri CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av den främre kåpan från detektorn. Lossa på kretskortet genom att försiktigt trycka plasttappen i överkant uppåt. Lyft ur kretskortet och tag ur batteriet på baksidan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt batteri. Var noga med att batteripolerna placeras åt rätt håll. Sätt tillbaka kretskortet i hållaren på väggen, var noga med att placera kretskortet innanför de nedre hakarna och tryck fast det i överkant. Batteriet skall vara inåt i detektorn. Häng på den yttre kåpan och lås fast denna med skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Visonic PM10 Rörelsedetektor
Visonic PM10 Rörelsedetektor
Kategorier Batteribyte Kloka hemmet/Visonic/PM10