Magnetkontakt SH-MAG

(2 st Lithium AAA 1,5-volt)

Sätt en liten plattmejsel i den yttersta skåran på långsidan av magnetkontakten och vrid mejseln tills du ser att kåpan öppnar sig. Vik sedan loss kåpan och ta bort batteriskyddet. Placera sedan in nya batterier. Sätt tillbaka batteriskyddet och klicka på kåpan tills du hör klicken.

Magnetkontakt SH-MAG
Kategorier Batteribyte LF-larm