Luftkvalitet SH-AQ-8F/9F

(2 st Lithium AA 1,5-volt) Skruva loss skruven i underkant (inte helt) och lossa på detektorn i underkant från väggfästet och haka av i överkant. Placera in dom nya batterierna. Häng tillbaka detektorn i spåren på ovankanten av väggfästet, vik detektorn nedåt och skruva tillbaka skruven.

Rörelsedetektor SH-PIR-8F/9F

(1 st Lithium CR123A) Skjut den övre luckan uppåt, undertill sitter en skruv. Skruva loss tills du känner att detektorn lossnar (skruva inte ut skruven helt). Ta loss detektorn och placera sedan in ett nytt batteri. Placera sedan detektorn först i nederkant och tryck till den i överkant. Skruva tillbaka skruven och tryck ner den… Fortsätt läsa Rörelsedetektor SH-PIR-8F/9F

Magnetkontakt SH-MAG

(2 st Lithium AAA 1,5-volt) Sätt en liten plattmejsel i den yttersta skåran på långsidan av magnetkontakten och vrid mejseln tills du ser att kåpan öppnar sig. Vik sedan loss kåpan och ta bort batteriskyddet. Placera sedan in nya batterier. Sätt tillbaka batteriskyddet och klicka på kåpan tills du hör klicken.

Manöverpanel Advanced

(2 st Lithium AA 1,5-volt) Skruva ut skruven i underkant och dra manöverpanelen utåt. Placera in nya batterier. Sätt tillbaka Manöverpanelen och skruva tillbaka skruven.

Vad betyder symbolerna på manöverpanelen?

Från vänster till höger.Huset: Status på larmet. Rött: Tillkopplat läge. Grönt: Frånkopplat läge.Dörren: Lyser rött om någon dörr är öppen.Larmlampa: Lyser rött om ett larm ligger aktivt.Varningstriangel: Lyser rött om det ligger något fel i larmet alternativt larm som behöver kvitteras genom kod och enter.

Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger.1) Status på larmet (frånkopplat/tillkopplat/fel) 2) Strömförsörjning. 3) Kommunikation. Blinkar grönt om det sänder över wifi/ethernet. Totalt kommunikationsavbrott är den helt släckt. Primär uppkoppling: blinkar grönt på wifi/ethernet.Sekundär uppkoppling: Blinkar grön/röd vid uppkoppling på GSM.

Kan jag ändra utgångsfördröjning?

Nej, som kund kan du aldrig göra inställningar i larmsystemet. Vill du ha hjälp med att ex. lägga en längre utpasseringstid så kontakta vår support för hjälp.