Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger.
1) Status på larmet (frånkopplat/tillkopplat/fel)
2) Strömförsörjning.
3) Kommunikation. Blinkar grönt om det sänder över wifi/ethernet. Totalt kommunikationsavbrott är den helt släckt.

Primär uppkoppling: blinkar grönt på wifi/ethernet.
Sekundär uppkoppling: Blinkar grön/röd vid uppkoppling på GSM.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem, LF-larm (2021-)