Vad betyder symbolerna på manöverpanelen?

Från vänster till höger.
Huset: Status på larmet. Rött: Tillkopplat läge. Grönt: Frånkopplat läge.
Dörren: Lyser rött om någon dörr är öppen.
Larmlampa: Lyser rött om ett larm ligger aktivt.
Varningstriangel: Lyser rött om det ligger något fel i larmet alternativt larm som behöver kvitteras genom kod och enter.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem, LF-larm (2021-)