Frågor & svar

Batterifrågor

Här kan du läsa allmänna frågor om batterier samt läsa mer om hur du byter batterier på de olika enheterna till våra larm.

Batteribyte:

Alla batteridrivna tillbehör utför regelbundet test av batteristatus. När batterikapaciteten börjar ta slut, indikeras detta i systemets centralapparat. När en indikation om lågt batteri visas, bör dessa bytas snarast. Gör följande steg:

  1. Kontakta larmcentralen på telefonnummer 020-211 900 innan batteribyte sker. Att öppna detektorn utlöser sabotagelarm.
  2. Öppna detektorn eller manöverpanelens kapsling. Se beskrivning nedan.
  3. Ta ur detektorns batterier, Vänta minst 10 sekunder innan nya batterier installeras. Var noga med att använda batteri av god kvalitet och rätt typ.
  4. Stäng detektorns kapsling och testa dess funktion. Rörelsedetektorer testas genom att man rör sig framför denna inom 10 minuter efter man stängt kapslingen. Detta indikeras med rött ljus på detektorn. Magnetkontakter testas genom att öppna dörren, detta indikeras med rött ljus på detektorn.