Hur snabbt får jag hjälp?

Så snabbt som det är möjligt! Om ditt larm går till utryckning av väktare så får väktaren informationen omedelbart. Men hur lång tid det tar därefter skiftar beroende på många variabler; ort, tid på dygnet och året, väderlek, belastning osv. Är det bråttom och akut – ring 112.

När går larmet?

Larmet går när någon larmprodukt aktiveras, tex när brandvarnaren registrerar rök, när en dörr öppnas eller när någon passerar en rörelsedetektor. Larmet programmeras oftast för passage, dvs att du ska kunna aktivera larmet men sedan gå in/ut genom dörren, innan larmet larmar. Hur detta ska ske och vilka produkter som ska vara fördröjda anpassas efter… Fortsätt läsa När går larmet?

Är det ofta fel-larm?

Det beror på vad man menar med fel-larm. Alla kan ibland råka aktivera sitt larm och det vet vi på Larmcentralen. Om du råkar aktivera larmet men direkt larmar av så är det inget att skämmas över. Se det som ett bevis på att ditt larm fungerar som det ska. Alla våra produkter sabotage-larmar, även… Fortsätt läsa Är det ofta fel-larm?

Vad är en behörig avlarmning?

En behörig avlarmning är när larmet gått men direkt larmats av med kod eller larmbricka. När en behörig avlarmning sker meddelas du av med ett sms. Skulle du få ett sms om behörig avlarmning men misstänker att något inte stämmer kan du alltid ringa upp larmcentralen. Frågor? Hör av dig till kundservice så berättar vi… Fortsätt läsa Vad är en behörig avlarmning?

Vad är ett kontaktlarm?

Kontaktlarmet är ett nödlarm som du kan använda vid en nödsituation. Du kan utlösa det från manöverpanelen eller med fjärrkontrollen. Larmet kommer att motringas och vi begär en personkod från den som svarar på plats. Använd endast detta om du behöver hjälp och inte kan kontakta 112 själv.

Hur återkallar jag om mitt hemlarm har utlösts?

Larma av på panelen eller med fjärrkontrollen och ring omgående till Länsförsäkringar Larmcentral, 020-211 900 (från utlandet +46 33-211 900). Uppge din personliga behörighetskod och adress.