När går larmet?

Larmet går när någon larmprodukt aktiveras, tex när brandvarnaren registrerar rök, när en dörr öppnas eller när någon passerar en rörelsedetektor.

Larmet programmeras oftast för passage, dvs att du ska kunna aktivera larmet men sedan gå in/ut genom dörren, innan larmet larmar. Hur detta ska ske och vilka produkter som ska vara fördröjda anpassas efter din bostad av installatören på plats.

Kategorier Om larmet går