Vad betyder symbolerna på manöverpanelen?

Från vänster till höger.Huset: Status på larmet. Rött: Tillkopplat läge. Grönt: Frånkopplat läge.Dörren: Lyser rött om någon dörr är öppen.Larmlampa: Lyser rött om ett larm ligger aktivt.Varningstriangel: Lyser rött om det ligger något fel i larmet alternativt larm som behöver kvitteras genom kod och enter.

Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger.1) Status på larmet (frånkopplat/tillkopplat/fel) 2) Strömförsörjning. 3) Kommunikation. Blinkar grönt om det sänder över wifi/ethernet. Totalt kommunikationsavbrott är den helt släckt. Primär uppkoppling: blinkar grönt på wifi/ethernet.Sekundär uppkoppling: Blinkar grön/röd vid uppkoppling på GSM.

Kan jag ändra utgångsfördröjning?

Nej, som kund kan du aldrig göra inställningar i larmsystemet. Vill du ha hjälp med att ex. lägga en längre utpasseringstid så kontakta vår support för hjälp.

Vad är det för batteritid på larmprodukterna?

Generellt för våra larmprodukter är det en batteritid mellan 2-3 år vid normal användning. Detta kan dock variera från produkt till produkt och i vilken utsträckning man använder den och vilken batterityp det är.

Vad händer med larmet vid strömavbrott?

Centralapparaten har ett backup-batteri som ska kunna driva larmet i 24h. Det sitter även en GSM-modul med ett SIM-kort i centralapparaten så att skulle då bredbandet gå ner så går den över på GSM.