Vad betyder symbolerna på manöverpanelen?

Från vänster till höger.Huset: Status på larmet. Rött: Tillkopplat läge. Grönt: Frånkopplat läge.Dörren: Lyser rött om någon dörr är öppen.Larmlampa: Lyser rött om ett larm ligger aktivt.Varningstriangel: Lyser rött om det ligger något fel i larmet alternativt larm som behöver kvitteras genom kod och enter.

Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger.1) Status på larmet (frånkopplat/tillkopplat/fel) 2) Strömförsörjning. 3) Kommunikation. Blinkar grönt om det sänder över wifi/ethernet. Totalt kommunikationsavbrott är den helt släckt. Primär uppkoppling: blinkar grönt på wifi/ethernet.Sekundär uppkoppling: Blinkar grön/röd vid uppkoppling på GSM.

Kan jag ändra utgångsfördröjning?

Nej, som kund kan du aldrig göra inställningar i larmsystemet. Vill du ha hjälp med att ex. lägga en längre utpasseringstid så kontakta vår support för hjälp.