Vad är en rökdetektor?

En rökdetektor kallas ofta brandvarnare, och fungerar precis så. Detektorn varnar när den känner av rök eller värme på samma sätt som en klassisk brandvarnare. Skillnaden är att detektorn även larmar vår larmcentral där en larmoperatör kan hjälpa dig dygnet runt. Alla vår rökdetektorer är seriekopplade, dvs om en utlöser larm, så aktiveras automatiskt övriga rökdetektorer. Detta är en trygghet om ett brandlarm går i en del av bostaden långt ifrån t.ex sovrummet nattetid.

Kategorier Generellt om larm