Vad är en rörelsedetektor och behövs en kamera?

Rörelsedetektorn kan precis som namnet avslöjar registrera rörelser och utifrån dem aktivera larmet. Om detektorn har en kamera ansluten så aktiveras denna när en rörelse registreras. Funktionen är bra då kameran hjälper Larmcentralen att se vad som aktiverat larmet, om det te.x är en person eller ett husdjur eller en annan anledning till att kameran aktiverats. Kameran är ett hjälpmedel för personalen på Larmcentralen för att bedöma situationen och den är inte igång hela tiden, utan enbart när rörelsedetektorn aktiveras vid larm.

Vill du kunna övervaka ditt hem med en kamera vid andra tillfällen än larm, rekommenderar vi att du kompletterar ditt larm med en HD-kamera. Notera att det är bara du som ser bilderna från HD-kameran.

Kategorier Generellt om larm