Skapa s.k recept i Kloka hemmet-appen

Recept

Du kan skapa så kallade recept för att skapa automatiska händelser i ditt Kloka Hem. Tänk på att det är du som ansvarar för dina recept. Vi avråder starkt från alla former av recept som automatiskt larmar av ditt hemlarm.

Så här skapar du receptet att en lampa ska slås på automatiskt vid en viss tidpunkt.

  1. Klicka på menyn uppe till vänster och välj ”Recept”
  2. Tryck på ➕ -tecknet
  3. Välj vad som ska vara utlösare, i det här fallet ”Det är en inställd tid eller ett schema”
  4. Välj nu frekvens i rull-listen: ”Daglig” följt av ”Ok”
  5. Välj tid ”Specifik tid”
  6. Ställ in klockslaget
  7. Välj ✔️ uppe i högra hörnet
  8. Välj nu vad som ska hända, i det här fallet ”Slå på en enhet”
  9. Välj bland tillgängliga enheter den smartplug som lampan är ansluten till
Kategorier App Kloka hemmet