Mer om Z-wave

[Uttalas zäta-väj eller sii-väj]

 • I systemet kan man ha upp till 232 stycken Z-Wave enheter utöver sina larmprodukter.
 • Z-wave är ett krypterat radioprotokoll och det finns två standarder. Z-wave och Z-wave +. Generellt så kan allt som pratar över Z-wave prata med varandra men för att Z-wave produkter ska fungera optimalt så kräver det att centralen har stöd för just den produkten som lärs in.
 • Z-wave+ är ett säkrare protokoll, har bättre räckvidd och bättre batteritider på enheter. Skulle du dock blanda produkter mellan Z-wave och Z-wave+ i ditt system så drar du ner standarden på alla enheter till Z-wave. Optimalt är att du enbart använder Z-wave+ i ditt system.
 • För att lära in produkter så ställer du centralen i ett inlärningsläge och gör det samma med Z-wave produkten. Då hittar de varandra och produkten tilldelas ett unikt ID från centralen.
 • För att ta bort en enhet så ställer du centralen i ett urlärningsläge och följer instruktionen till produkten du vill ta bort.
 • Det finns andra protokoll på marknaden förutom Z-wave (bla. Zigbee). Vår central stöder i nuläget dock enbart Z-wave. Varje produkt på marknaden har information om vilket protokoll den pratar över och det är upp till kunden att ta reda på om produkten är kompatibel eller inte. De produkter vi rekommenderar finns listade på vår hemsida under ”Vitlista”.
 • En Z-wave produkt som är inlärd till centralen är då låst till just den centralen och kan inte läras in till någon annan central innan den är bortprogrammerad.
 • Z-wave har en räckvidd på upp till 100 meter men kan också vara så kort som 10 meter, det är helt beroende på miljö och omgivning.
 • Z-wave har ett så kallat mesh nätverk vilket innebär att du kan förlänga räckvidden genom att signalen hoppar mellan enheter (om du har flera enheter) för att hitta fram. Alla enheter som är nätanslutna nyttjar denna mesh-teknik men det gäller då inte batteridrivna Z-wave enheter.
 • Z-wave använder dubbelriktad kommunikation vilket innebär att när du utför ett kommando så får du en kvittens på att det du tryckt har inträffat.
 • Z-wave protokollet och vårt PowerG larmprotokoll är två helt skilda saker. Alltså två stycken olika protokoll i centralapparaten.

Vad är ett mesh nätverk?

Ett mesh nätverk fungerar som en utbyggnad av ett befintligt nätverk. Du har en router, ett modem eller som i vårt fall en centralapparat någonstans i din bostad. Men är signalen i andra sidan utav bostaden för svag eller till och med obefintlig så kan man bygga upp ett mesh nätverk för att nå fram. Istället för att montera en till centralapparat så kan flera produkter fungera som centralapparatens förlängda arm.

Kategorier App Kloka hemmet