Lägga till / ta bort / ändra larmanvändare via appen

  • Klicka på menyn uppe till vänster och välj ”Användare”
  • Klicka på ➕-tecknet och lägg till användaren. Användaren kan ha flera olika behörigheter:
    1. Masteranvändare – rekommenderas enbart till larmägaren samt dess partner
    2. Appanvändare – Denna användare kan larma av och på via appen
    3. Panelanvändare – Denna användare kan larma av och på via manöverpanelen i hemmet
  • Ta bort en användare genom att svepa åt vänster över användaren
  • Ändra kod och behörigheter för en användare genom att trycka på användaren
Kategorier App Kloka hemmet