Det blinkar ”MINNE” i displayen på min centralapparat, vad innebär det?

Det innebär att det finns en händelsehistorik som inte har lästs. Detta påverkar inte funktionen på larmet utan är endast en information om att en händelse har skett. Tryck på ⓘ | OK -knappen för att bläddra igenom händelserna och åtgärda eventuellt om det behövs.

Kategorier Meddelanden från larmet PM10