Kan jag lägga larmet i underhållsläge?

Om du t.ex ska byta batteri i en detektor kan du behöva lägga systemet i underhållsläge för att undvika fel-larm. Vårt system har för din säkerhet inte den funktionen inbyggt, men du kan kontakta larmcentralen dygnet runt och begära att du önskar det under en viss tid. Du kommer tillsammans med larmoperatören överens om hur länge larmet ska ligga i underhållsläge. Kom ihåg att du behöver ha din personliga kod tillgänglig när du ringer. (Så att vi vet att du är du och inte tjuven.)

Ring oss dygnet runt, på 020-211 900.

Kategorier Generellt om larm