Kan jag se på manöverpanelen att larmet är aktivt?

Absolut! Tryck bara på ⓘ | OK så visas aktuell status visas i displayen.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem PM10