Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger: Molntjänsten GSM signalstyrka Wifi signalstyrka Problem Tillkopplat Redo att tillkoppla Power Normalt lyser 4-5 lampor grönt vid drift (1,2,3,6 & 7. Dock inte nödvändigtvis 3).4 lyser gult vid problem i systemet.5 lyser rött i tillkopplat läge.

Varför piper mitt larm?

Det kan bero på olika saker, men det allra vanligaste är: Dålig GSM täckning Att en enhet ligger i sabotage eller har tappat kontakten. Starta din app och se om du får mer information där. Kontakt vår support om du behöver ytterligare hjälp med att förstå varför larmet ljudar.