Vad betyder lamporna på centralapparaten?

Från vänster till höger:

  1. Molntjänsten
  2. GSM signalstyrka
  3. Wifi signalstyrka
  4. Problem
  5. Tillkopplat
  6. Redo att tillkoppla
  7. Power

Normalt lyser 4-5 lampor grönt vid drift (1,2,3,6 & 7. Dock inte nödvändigtvis 3).
4 lyser gult vid problem i systemet.
5 lyser rött i tillkopplat läge.

Kategorier Meddelanden från larmet