Vad händer med mitt hemlarm vid strömavbrott?

Hemlarmet har en inbyggd batteribackup som klarar ett tillfälligt strömavbrott.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem PM10