Kan jag larma delar av bostaden med mitt hemlarm trots att jag är hemma?

Ja, det går bra. Förutom att ha larmet på eller av, finns ett “hemmaläge” som du kan aktivera från manöverpanelen eller fjärrkontrollen. “Hemmaläget” varierar beroende på hur installatören har programmerat ditt hemlarm i samråd med dig.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem PM10, Generellt om larm