Skapa scen – Mer avancerade recept för ditt kloka hem

För att kunna göra ytterligare inställningar med kameran kan du även använda vår kundportal. Den når du på: https://klokahemmet.secure.direct
Du loggar in med samma uppgifter som till appen.

I portalen kan du skapa en s.k scen. Scenen kan du sedan använda i recept (läs mer om recept här). Scener kan beskrivas som mer avancerade recept. De kan innehålla flera steg och även innehålla kommandon för HD-kameror. Vill du kunna filma med din kamera behöver du skapa scenen för att filma, och sedan kan du använda scenen i recept.

Gör så här för att skapa scenen som filmar:

 1. Logga in på portalen
 2. Välj ”Personanpassa scen” i menyn till vänster
 3. Klicka på knappen ”Skapa scen” (till höger)
 4. Ge scenen ett namn, det är detta namn du senare ser i både portalen och appen. Förslagsvis ”Filma” eller liknande.
 5. Välj ”Nästa”.
 6. I den övre delen av fönstret ser du nu vilka åtgärder scenen har. När du skapar en scen första gången är denna del tom.
 7. Välj nu typ av åtgärd, alltså vilken enhet som ska agera vid scenen.
  Välj ”Välj kamera”.
 8. Välj nu vilken kamera. Kameran har det namn du gett den vid installationen.
 9. Välj åtgärd för kameran, ”Utlös en inspelning med hjälp av din kamera”
 10. Bekräfta åtgärden med knappen ”Lägg till”
 11. Du kan bygga på scenen med flera händelser, men för vårt exempel är du nu klar. Därför väljer du nu ”Spara”.

Använd din scen i valfritt recept där du vill aktivera kameran för att filma.

Du väljer scenen som steg 3 när du skapar recept, t.ex:
1. ”Larm utlöses”
2. ”Val av enhet som larmar”
3. ”Kör en scen”

Kategorier Allmänna frågor Kloka hemmet, Kloka hemmet (2019 – 2021)