Jag vill överlåta mitt abonnemang

Det går bra att överlåta sitt abonnemang. Den nya abonnenten tar då över ditt abonnemang, till samma pris, bindnings- och uppsägningstid som du har. Överlåtelsen sker digitalt med hjälp av elektroniska blanketter som både du och den som tar över abonnemanget får kopior på.

Ring in till oss 020-207 900 mellan kl 08:00 – 19:00 måndag till fredag.

Kategorier Abonnemangsfrågor