Ändra vem som har behörighet och deras koder till larmet

Privatperson:
Om du vill ändra de koder som man använder vid kontakt med Larmcentralen kan du gå till väga på två vis:
• Fyll i, spara och eposta oss blanketten för uppdaterad kontaktpersonlista. Vi återkopplar till abonnemangsägaren med A-behörighet för att bekräfta listan.
• En person med A-behörighet och giltig kod kan även ringa in förändringen på 020-211 900

Företagskund:
Företagskunder behöver fylla i, spara och eposta in blanketten för kontaktpersonlista. Vi återkopplar till abonnemangsägaren med A-behörighet för att bekräfta listan.

Kom ihåg att larmet har dels en kod som man ger vid själva manöverpanelen dels en kod som man använder vid kontakt med larmbordet.
Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss på kundservice. Du når oss på 020-207 900 mellan kl 08:00 – 19:00 på vardagar.

Kategorier Abonnemangsfrågor