Vad är det för batteritid på larmprodukterna?

Generellt för våra larmprodukter är det en batteritid mellan 2-3 år vid normal användning. Detta kan dock variera från produkt till produkt och i vilken utsträckning man använder den och vilken batterityp det är.

Vad händer med larmet vid strömavbrott?

Centralapparaten har ett backup-batteri som ska kunna driva larmet i 24h. Det sitter även en GSM-modul med ett SIM-kort i centralapparaten så att skulle då bredbandet gå ner så går den över på GSM.