Prisjusteringar LF Larm 2023

 

De senaste åren har LF Larmcentral drabbats av kraftiga kostnadsökningar. Vi har haft ett stort fokus på att både förenkla arbetssätt och ifrågasatt alla kostnadsökningar för att kunna hålla en så låg kostnad som möjligt för dig som kund, utan att för den skull försämra funktionen.

Vi har inte höjt våra priser de senaste 5 åren, men nu måste vi göra en justering. Omvärldens kostnadsökningar påverkar oss precis som alla andra. Det innebär följande för dig som larmkund.

Information om samtliga prishöjningar fanns med på fakturan avseende juli månad. Vid autogiro, kvartal- halvår- eller helårsbetalning har informationen förmedlats per brev.

Visonic/PM10

Avgiften kommer f r om 1/8-2023 att höjas med 15%. Din nya kostnad framgår av fakturan för augusti 2023.

Exempel: Betalar du idag 299kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 344 kr / månad

Jablotron 63-80

Avgiften kommer f r om 1/9-2023 att höjas med 15%. Din nya kostnad framgår av fakturan för september 2023.

Exempel: Betalar du idag 299kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 344 kr / månad

Företagslarm och Övriga larmtjänster

Avgifterna i övrigt kommer f r om 1/10-2023 att höjas med 15%. Din nya kostnad framgår av fakturan för oktober 2023.

Exempel: Betalar du idag 299kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 344 kr / månad