Prisjusteringar LF Larm 2024

 

Tyvärr har vi fortsatt kraftiga kostnadsökningar från våra leverantörer.
Vi tvingas därför att genomföra en prishöjning om 9% på våra larmabonnemang. De nya priserna kommer att träda i kraft från och med 2024-05-01.

Exempel: Betalar du idag 344kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 375 kr / månad

 

 

Visonic/PM10

Avgiften kommer f r om 1/5-2024 att höjas med 9%. Din nya kostnad framgår av fakturan för maj 2024.

Exempel: Betalar du idag 344kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 375 kr / månad

Jablotron 63-80

Avgiften kommer f r om 1/5-2024 att höjas med 9%. Din nya kostnad framgår av fakturan för maj 2024.

Exempel: Betalar du idag 344kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 375 kr / månad

Företagslarm och Övriga larmtjänster

Avgifterna i övrigt kommer f r om 1/5-2024 att höjas med 9%. Din nya kostnad framgår av fakturan för maj 2024.

Exempel: Betalar du idag 344kr/månad, kommer din nya faktura att vara på 375 kr / månad