Allmänna frågor LF-larm

Operatörerna kan se kamerabilderna vid en händelse av inbrott, brand.

Centralapparaten har ett backup-batteri som ska kunna driva larmet i 24h. Det sitter även en GSM-modul med ett SIM-kort i centralapparaten så att skulle då bredbandet gå ner så går den över på GSM.

Kontakta support för vidare hjälp.

Generellt för våra larmprodukter är det en batteritid mellan 2-3 år vid normal användning. Detta kan dock variera från produkt till produkt och i vilken utsträckning man använder den och vilken batterityp det är.

Nej. Måste något flyttas av någon anledning ska detta till vår support.

App LF-larm

Din mailadress är ditt användarnamn.

Ja, du kan se kamerabilderna i appen under kameror. Det är endast vid händelse utav larm som kamerorna tar bilder automatiskt. Vill du själv ta en bild kan du klicka på ”ta bild” och då tar kameran endast en bild.

Ja, det kan du under menyn och zoner. Tryck på pilen för att ändra namn. Notera dock att detta inte är något som uppdateras automatiskt hos larmcentralen. Önskar du att larmcentralen byter namn på en enhet behöver du ringa in och meddela detta.

Gå till menyn och användare. Swipa på den användaren du vill ta bort.

Push-aviseringar aktiveras/avaktiveras i applikationen under ”notiser”. Där kan man klicka i vad man vill ha för push. Tryck sedan på spara.

Funktioner i ditt larmsystem

Från vänster till höger.
Huset: Status på larmet. Rött: Tillkopplat läge. Grönt: Frånkopplat läge.
Dörren: Lyser rött om någon dörr är öppen.
Larmlampa: Lyser rött om ett larm ligger aktivt.
Varningstriangel: Lyser rött om det ligger något fel i larmet alternativt larm som behöver kvitteras genom kod och enter.

Från vänster till höger.
1) Status på larmet (frånkopplat/tillkopplat/fel)
2) Strömförsörjning.
3) Kommunikation. Blinkar grönt om det sänder över wifi/ethernet. Totalt kommunikationsavbrott är den helt släckt.

Primär uppkoppling: blinkar grönt på wifi/ethernet.
Sekundär uppkoppling: Blinkar grön/röd vid uppkoppling på GSM.

Nej, som kund kan du aldrig göra inställningar i larmsystemet. Vill du ha hjälp med att ex. lägga en längre utpasseringstid så kontakta vår support för hjälp.