Varför löser inte mitt larm ut när jag larmat på?

Det ligger en fördröjning på alla enheter som motsvarar utpasseringstiden (oftast 30 sek).

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem