Vad är kontaktpersonlista?

I samband med att ditt larm installeras får du fylla in den s.k kontaktpersonlistan. I listan anger du olika kontaktpersoner och kontaktordning vid larm. När Larmcentralen behöver komma i kontakt med dig ringer vi på listan utifrån den ordning du har angett.

BEHÖRIGHET:

Det finns två sorters behörighet, A & D.
A. Innehar samtliga rättigheter
D. Får endast återkalla larm utlösta av misstag

PERSONKOD:

Varje person måste även ha en personkod. Den används för att identifiera sig mot Larmcentralen (så att vi vet att du är du). Koden ska vara sex siffror och måste vara unik för varje kontakt person.

Kategorier Generellt om larm