Instruktioner Kloka hemmet Manöverpanel

Här följer de vanligaste kommandona för manöverpanelen till Kloka Hemmet

Larma på (Hemmaläge) = Håll knappen [Hus med gubbe, markerad med röd ruta] intryckt ca. 3 sek. Därefter slå din kod (4 siffror)
Larma på (Bortaläge) = Håll knappen [Tomt hus, markerad med grön ruta] intryckt ca. 3 sek. Därefter slå din kod (4 siffror)
Larma av = Bara kod (4 siffror)

Manuellt brandlarm = båda 🔥 (markerad med gul ruta) knappar intryckta i ca 3 sek.
Manuellt sjuklarm = båda ➕ knapparna (markerad med lila ruta) intryckta i ca 3 sek.
Manuellt kontaktlarm = båda 🛡️ (markerad med blå ruta) intryckta i ca 3 sek.

✳️ = Enter #️⃣ = Bakåt (esc)

För att sänka volymen från manöverpanelen:
Tryck ✳️6 – bläddra med pilarna till ”buzzer volume” – Justera volymen med pilarna

Kategorier Allmänna frågor Kloka hemmet, Kloka hemmet (2019 – 2021)