Hur larmar jag av från centralapparaten?

Från centralapparaten kan du slå koden (inget före och inget efter) för att larma av. Vi rekommenderar dock att all av/pålarmning sker via en manöverpanel eller via appen.

Kategorier Funktioner i ditt larmsystem