Min Z-wave produkt fungerar inte?

Beror oftast på: Enheten är för långt ifrån centralapparaten. Testa att optimera nätverket i appen (Meny > Inställningar > Verktyg > Optimera nätverk) eller flytta enheten närmare centralapparaten. Enheten är inte inlärd/saknar strömförsörjning/batteri. Säkerställ strömförsörjning eller batteri, testa sedan att återställa och lär in igen. Enheten är trasig Enheten är inte kompatibel med vårt system.

Hur tar jag bort en Z-wave produkt?

Välj Inställningar> Verktyg > Ta bort enhet.Varje produkt har en bind-knapp (bind-button) och en manual som talar om hur du ska göra för att ta bort den från systemet.

Hur lägger jag till en Z-wave produkt?

Välj Meny >Inställningar > Verktyg > Lägg till enhet.Varje produkt har en bind-knapp (bind-button) och en manual som talar om hur du ska göra för att lära in den i systemet.

Vem är ”Väktare RÖR EJ”? Och varför finns den?

Detta är väktarens kod, som väktaren använder om de rycker ut till dig vid larm och behöver larma av eller på. Koden syns som en användare och denna användare får man inte ta bort eller ändra. Om du vill veta mer om väktarkod så läs under punkt 8.8 i allmänna villkor.

Vad händer med larmet vid strömavbrott?

Centralapparaten har ett backup-batteri som ska kunna driva larmet i 24h. Det sitter även en GSM-modul med ett SIM-kort i centralapparaten så skulle internetanslutningen försvinna så går enheten över på GSM och fortsätter sända information som ger dig ett heltäckande larmsystem. Tänk dock på att sker detta så fungerar inte t.ex HD-kameror eller z-wave enheter.