Kloka hemmet

Kloka Hemmet

App Kloka Hemmet

Detta är väktarens kod, som väktaren använder om de rycker ut till dig vid larm och behöver larma av eller på. Koden syns som en användare och denna användare får man inte ta bort eller ändra. Om du vill veta mer om väktarkod så läs under punkt 8.8 i allmänna villkor.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0

Kontakta Larmcentralen support.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0

Då kan du återställa det i appen på inloggningssidan. Du behöver ange mailadress och användarnamn.

Larmcentralen kan även återställa kontot och då kommer det nya, tillfälliga lösenordet på mail till kunden.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0
 1. Ladda ner appen från Google Play / Appstore.
  Appen heter Kloka Hemmet
 2. Första gånger du startar appen ska du ange ditt användarnamn och lösenord. Användarnamnet har du fått separat. Lösenordet är 1234. (Du kommer få byta lösenordet första gången du loggar in. ) Saknar du ditt användarnamn – hör av dig till kundservice.

Larma av och på

Du styr larmet med den stora, runda knappen mitt på skärmen. Tryck på denna för att välja hur du vill larma ditt hem.

Hemma-läge: Kallas även skallarm/skalskydd,och används t.ex på natten när du vill larma ingångar och andra delar av huset som du inte använder.
Borta-läge; Full pålarmning och hela hemmet är larmat.

För att larma av: Tryck på den stora cirkeln (som då representeras av en blå ”Hemma”‑knapp eller en röd ”Borta”-knapp). Du får ge din kod och systemet larmas sedan av.

Kloka Hemmet app
Kategorier: App Kloka Hemmet
Etiketter: Appen, Manualer
Var svaret till hjälp?
0
0

Recept

Du kan skapa så kallade recept för att skapa automatiska händelser i ditt Kloka Hem. Tänk på att det är du som ansvarar för dina recept. Vi avråder starkt från alla former av recept som automatiskt larmar av ditt hemlarm.

Så här skapar du receptet att en lampa ska slås på automatiskt vid en viss tidpunkt.

 1. Klicka på menyn uppe till vänster och välj ”Recept”
 2. Tryck på ➕-tecknet
 3. Välj vad som ska vara utlösare, i det här fallet ”Det är en inställd tid eller ett schema”
 4. Välj nu frekvens i rull-listen: ”Daglig” följt av ”Ok”
 5. Välj tid ”Specifik tid”
 6. Ställ in klockslaget
 7. Välj ✔️ uppe i högra hörnet
 8. Välj nu vad som ska hända, i det här fallet ”Slå på en enhet”
 9. Välj bland tillgängliga enheter den smartplug som lampan är ansluten till
Kategorier: App Kloka Hemmet
Etiketter: Appen, Manualer
Var svaret till hjälp?
0
0

Beror oftast på:

 • Enheten är för långt ifrån centralapparaten. Testa att optimera nätverket i appen (Meny >Inställningar > Verktyg > Optimera nätverk) eller flytta enheten närmare centralapparaten.
 • Enheten är inte inlärd/saknar strömförsörjning/batteri. Säkerställ strömförsörjning eller batteri, testa sedan att återställa och lär in igen.
 • Enheten är trasig
 • Enheten är inte kompatibel med vårt system.
Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0

[Uttalas zäta-väj eller sii-väj]

 • I systemet kan man ha upp till 232 stycken Z-Wave enheter utöver sina larmprodukter.
 • Z-wave är ett krypterat radioprotokoll och det finns två standarder. Z-wave och Z-wave +. Generellt så kan allt som pratar över Z-wave prata med varandra men för att Z-wave produkter ska fungera optimalt så kräver det att centralen har stöd för just den produkten som lärs in.
 • Z-wave+ är ett säkrare protokoll, har bättre räckvidd och bättre batteritider på enheter. Skulle du dock blanda produkter mellan Z-wave och Z-wave+ i ditt system så drar du ner standarden på alla enheter till Z-wave. Optimalt är att du enbart använder Z-wave+ i ditt system.
 • För att lära in produkter så ställer du centralen i ett inlärningsläge och gör det samma med Z-wave produkten. Då hittar de varandra och produkten tilldelas ett unikt ID från centralen.
 • För att ta bort en enhet så ställer du centralen i ett urlärningsläge och följer instruktionen till produkten du vill ta bort.
 • Det finns andra protokoll på marknaden förutom Z-wave (bla. Zigbee). Vår central stöder i nuläget dock enbart Z-wave. Varje produkt på marknaden har information om vilket protokoll den pratar över och det är upp till kunden att ta reda på om produkten är kompatibel eller inte. De produkter vi rekommenderar finns listade på vår hemsida under ”Vitlista”.
 • En Z-wave produkt som är inlärd till centralen är då låst till just den centralen och kan inte läras in till någon annan central innan den är bortprogrammerad.
 • Z-wave har en räckvidd på upp till 100 meter men kan också vara så kort som 10 meter, det är helt beroende på miljö och omgivning.
 • Z-wave har ett så kallat mesh nätverk vilket innebär att du kan förlänga räckvidden genom att signalen hoppar mellan enheter (om du har flera enheter) för att hitta fram. Alla enheter som är nätanslutna nyttjar denna mesh-teknik men det gäller då inte batteridrivna Z-wave enheter.
 • Z-wave använder dubbelriktad kommunikation vilket innebär att när du utför ett kommando så får du en kvittens på att det du tryckt har inträffat.
 • Z-wave protokollet och vårt PowerG larmprotokoll är två helt skilda saker. Alltså två stycken olika protokoll i centralapparaten.

Vad är ett mesh nätverk?

Ett mesh nätverk fungerar som en utbyggnad av ett befintligt nätverk. Du har en router, ett modem eller som i vårt fall en centralapparat någonstans i din bostad. Men är signalen i andra sidan utav bostaden för svag eller till och med obefintlig så kan man bygga upp ett mesh nätverk för att nå fram. Istället för att montera en till centralapparat så kan flera produkter fungera som centralapparatens förlängda arm.

 

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0
 • Klicka på menyn uppe till vänster och välj ”Användare”
 • Klicka på ➕-tecknet och lägg till användaren. Användaren kan ha flera olika behörigheter:
  1. Masteranvändare – rekommenderas enbart till larmägaren samt dess partner
  2. Appanvändare – Denna användare kan larma av och på via appen
  3. Panelanvändare – Denna användare kan larma av och på via manöverpanelen i hemmet
 • Ta bort en användare genom att svepa åt vänster över användaren
 • Ändra kod och behörigheter för en användare genom att trycka på användaren
Kategorier: App Kloka Hemmet
Etiketter: Appen, Manualer
Var svaret till hjälp?
0
0

Välj Inställningar> Verktyg > Ta bort enhet.
Varje produkt har en bind-knapp (bind-button) och en manual som talar om hur du ska göra för att ta bort den från systemet.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0
 • Starta appen “Kloka Hemmet”
 • Välj Meny >Användare
 • Nu ser du alla användare i systemet.
  För att ta bort en användare så svep över användaren från höger till vänster. Välj sedan ”papperskorgen”.
Kategorier: App Kloka Hemmet
Etiketter: Användare, Appen
Var svaret till hjälp?
0
0

Välj Meny >Inställningar > Verktyg > Lägg till enhet.
Varje produkt har en bind-knapp (bind-button) och en manual som talar om hur du ska göra för att lära in den i systemet.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0
 • Starta Appen “Kloka Hemmet”
 • Välj Meny > Användare
 • Trycker på + för att lägga till en användare.
 • Välj om den nya användaren ska vara både app-användare eller panel-användare. Tänk på att alla användarnamn måste vara unika och så även koder i systemet.
  En användare som ”bara” är app-användare kan inte larma på/av i bostaden. En panelanvändare kan larma av och på i bostaden, men inte i appen. 
 • Vid ändringar av en befintlig användare så får du upp en ”Spara” knapp att trycka på, tänk på att trots att du tryckt på denna så måste du även trycka på “bocken” uppe i högra hörnet.
Kategorier: App Kloka Hemmet
Etiketter: Användare, Appen
Var svaret till hjälp?
0
0

Push-avviseringar aktiveras/avaktiveras i applikationen under Meny> Användare och val av den användare det gäller. Tryck på den användare du vill ändra pushaviseringar för. Scrolla längst ner på sidan för att på eller av pushaviseringar och/eller epost.

Om detta inte fungerar, prova att avinstallera appen och installera om den på nytt.

Kategorier: App Kloka Hemmet
Var svaret till hjälp?
0
0

Previous

Next