Instruktioner för batteribyte

Instruktioner för batteribyte

Instruktioner för dig som har vårt larm Kloka Hemmet

Kloka Hemmet Batterier

(1 st CR123A)

Öppna luckan i nederkant på detektors huvudenhet. Lossa skruven och vik av kåpan från nederkant och uppåt. Nu ser du batteriet. Ta ur det gamla och vänta minst 10 sek. innan du stoppar i det nya. Häng sedan tillbaka kåpan i överkant först (2 st klackar) och vik ned. Skruva in skruven och sätt tillbaka den luckan.

Visonic Vattendetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(1 st CR123A)

För att öppna detektorn så trycker du i underkant på detektorn. Vik kåpan uppåt så syns då batteriet högst upp.  Plocka ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Tänk på att vända batteriet rätt.

Montera sedan tillbaka kåpan i överkant först, där finns två klackar du hakar i. Vik sedan kåpan nedåt och tryck till i botten så att det klickar till.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Kloka Hemmet Rörelsedetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(1st GP2CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av detektorn från väggfästet.

Ta ur det batteriets kontakt och plocka bort ur batteriet. Placera ett nytt batteri i hållaren och anslut kontakten på kretskortet. Häng tillbaka detektorn på väggfästet och drag åt skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic rörelsedetektor med kamera
Var svaret till hjälp?
0
0

(4 st 1,5v AA, alkaliska)

I underkant sitter en stjärnskruv som du behöver skruva upp. Sedan skjuter du hela manöverpanelen uppåt för att ta loss den och du ser då batterierna på baksidan. Ta ur de gamla och sätt i de nya batterier, se till att vända dem rätt. För att montera tillbaka manöverpanelen så placera hela enheten ca. 1-2 cm ovanför fästet på väggen, tryck  panelen mot väggen samtidigt som du skjuter hela enheten nedåt. Skruva sedan tillbaka skruven.

Var svaret till hjälp?
0
0

(2 st CR17450)

Börja med att öppna den nedre kåpan i underkant genom att lossa på den främre stjärnskruven. Lyft av hela kåpan. Nu ser du i mitten av enheten en liten flärp. Det är sabotagereglaget. Bakom denna (in mot väggen) sitter en insänkt, något dold, stjärnskruv. Skruva ur denna tills du känner att den lossnar. Denna skruv håller locket över batteriet på plats. I framkanten (mellan de två ”tassarna”) finns ett litet spår. När du har skruvat loss skruven kan du med hjälp av t.ex. samma skruvmejsel trycka in vid det spåret för att klicka upp locket.  Nu kan du byta batterierna. Tänk på att fästa dem åt rätt håll. Tryck nu tillbaka locket, och skruva i skruven igen. Ta upp kåpan i handen och kontrollera att den lilla bygeln som är skjutbar är i utfällt läge. Nu kan du skruva tillbaka den yttersta kåpan och batteribytet är klart!

Visonic Kallrumsdetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(2 st CR17450)

Börja med att öppna den nedre kåpan i underkant genom att lossa på den främre stjärnskruven. Lyft av hela kåpan. .                         Nu ser du i mitten av enheten en liten flärp. Detta är sabotagereglaget. Bakom denna (in mot väggen) sitter en insänkt, något dold, stjärnskruv. Skruva ur denna tills du känner att den lossnar. Denna skruv håller locket över batteriet på plats. I framkanten (mellan de två ”tassarna”) finns ett litet spår. När du har skruvat loss skruven kan du med hjälp av t.ex. samma skruvmejsel trycka in vid det spåret för att klicka upp locket.  Nu kan du byta batterierna. Tänk på att fästa dem åt rätt håll. Tryck nu tillbaka locket, och skruva i skruven igen. Ta upp kåpan i handen och kontrollera att den lilla bygeln som är skjutbar är i utfällt läge. Nu kan du skruva tillbaka den yttersta kåpan och batteribytet är klart!

Visonic kallrumsdetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(1 st Lipo 7,4v, uppladdningsbart)

Gör centralen strömlös genom att dra ur strömkabeln ut vägguttaget. För att komma åt batteriet så krävs en liten plattmejsel. I överkant på centralapparaten finns två små springor som du försiktigt viker uppåt för att centralapparaten ska släppa från bakstycket i väggen.

När centralapparaten väl är loss så finns det en batterilucka på baksidan som du skjuter uppåt för att ta loss. När du tagit loss denna så ser du batteriet. För att ta ut batteriet så vik försiktigt plastspärren ifrån batteriet samtidigt som du lyfter upp batteriet ut centralapparaten. Sätt i det nya batteriet i centralapparaten. Sätt tillbaka luckan och skjut den nedåt för att den ska fastna. Häng sedan tillbaka centralapparaten i underkant först och se till att strömkabel och nätverkskabel hamnar i sina spår. Tryck sedan till den i överkant så att det klickar till.

Sätt nu tillbaka strömkabeln i eluttaget.

Det kommer ta ett par minuter innan centralapparaten är igång igen.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Var svaret till hjälp?
0
0

(1st CR123A)

Ta ner brandvarnaren genom att skruva den motsols. OBS! Den kommer att börja ljuda, detta är normalt.

Öppna batteriluckan och tag ur det gamla batteriet. Placera ett nytt batteri i hållaren genom att trycka ned den röda skyddsbågen. Var noga med att batteripolerna sitter åt rätt håll. Ett pip skall höras, stäng luckan och placera den i hållaren i taket, lås fast den genom att vrida medsols tills ett klick hörs.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic Rökdetektor Brandvarnare
Var svaret till hjälp?
2
0

Previous

Next

 

Instruktioner för dig som har vårt larm Visonic PM10

PM10 Batterier

(1 st CR123A)

Öppna luckan i nederkant på detektors huvudenhet. Lossa skruven och vik av kåpan från nederkant och uppåt. Nu ser du batteriet. Ta ur det gamla och vänta minst 10 sek. innan du stoppar i det nya. Häng sedan tillbaka kåpan i överkant först (2 st klackar) och vik ned. Skruva in skruven och sätt tillbaka den luckan.

Visonic Vattendetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(1 st CR123A)

För att öppna detektorn så trycker du i underkant på detektorn. Vik kåpan uppåt så syns då batteriet högst upp.  Plocka ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Tänk på att vända batteriet rätt.

Montera sedan tillbaka kåpan i överkant först, där finns två klackar du hakar i. Vik sedan kåpan nedåt och tryck till i botten så att det klickar till.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Kloka Hemmet Rörelsedetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(Batteri CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av den främre kåpan från detektorn. Lossa på kretskortet genom att försiktigt trycka plasttappen i överkant uppåt. Lyft ur kretskortet och tag ur batteriet på baksidan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt batteri. Var noga med att batteripolerna placeras åt rätt håll. Sätt tillbaka kretskortet i hållaren på väggen, var noga med att placera kretskortet innanför de nedre hakarna och tryck fast det i överkant. Batteriet skall vara inåt i detektorn. Häng på den yttre kåpan och lås fast denna med skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic PM10 Rörelsedetektor
Kategorier: PM10 Batterier
Var svaret till hjälp?
0
0

(1st GP2CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av detektorn från väggfästet.

Ta ur det batteriets kontakt och plocka bort ur batteriet. Placera ett nytt batteri i hållaren och anslut kontakten på kretskortet. Häng tillbaka detektorn på väggfästet och drag åt skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic rörelsedetektor med kamera
Var svaret till hjälp?
0
0

(1st CR123A)

Lyft ur manöverpanelen ur hållaren på väggen. Öppna batteriluckan på baksidan och ta ur det gamla batteriet. Placera ett nytt batteri i hållaren. Var noga med att batteripolerna sitter åt rätt håll. Stäng luckan och prova funktionen, genom att trycka grön knapp och er kod.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic PM10 Manöverpanel
Kategorier: PM10 Batterier
Var svaret till hjälp?
0
0

(1 st CR123A)

Öppna detektorn genom att skruva upp skruven i underkanten. Häng av den främre kåpan från detektorn. Lossa på kretskortet genom att försiktigt trycka plasttappen i överkant uppåt. Lyft ur kretskortet och tag ur batteriet på baksidan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt batteri. Var noga med
att batteripolerna placeras åt rätt håll. Sätt tillbaka kretskortet i hållaren på väggen, var noga med att placera kretskortet innanför de nedre hakarna och tryck fast det i överkant. Batteriet skall vara inåt i detektorn. Häng på den yttre kåpan och lås fast denna med skruven i underkant. Detektorn kommer att visa att den fungerar genom ett rött sken när den löser ut och normalt tre gröna blinkningar efter detta.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic PM10 Magnetkontakt
Kategorier: PM10 Batterier
Var svaret till hjälp?
0
0

(1 st CR2032)

Batteriet är placerat i den större delen. För att komma åt batteriet så krävs en liten plattmejsel. På vardera långsida finns ett spår där du stoppar in mejseln och vrider lite lätt för att släppa på kåpan med innanmäte. Vrid en gång på vardera sida innan du kan plocka av den. Ta ur det gamla batteriet, du kan ta hjälp av samma lilla mejsel och sätt sedan i det nya. Tänk på att vända batteriet rätt!

Vid återmontering finns två små klackar på ena kortsidan av enheten som du får passa in först i bakstycket. Vik därefter ned motsatt sida och tryck till för att höra ett klick.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic Magnetkontakt
Kategorier: PM10 Batterier
Var svaret till hjälp?
0
0

(2 st CR17450)

Börja med att öppna den nedre kåpan i underkant genom att lossa på den främre stjärnskruven. Lyft av hela kåpan. Nu ser du i mitten av enheten en liten flärp. Det är sabotagereglaget. Bakom denna (in mot väggen) sitter en insänkt, något dold, stjärnskruv. Skruva ur denna tills du känner att den lossnar. Denna skruv håller locket över batteriet på plats. I framkanten (mellan de två ”tassarna”) finns ett litet spår. När du har skruvat loss skruven kan du med hjälp av t.ex. samma skruvmejsel trycka in vid det spåret för att klicka upp locket.  Nu kan du byta batterierna. Tänk på att fästa dem åt rätt håll. Tryck nu tillbaka locket, och skruva i skruven igen. Ta upp kåpan i handen och kontrollera att den lilla bygeln som är skjutbar är i utfällt läge. Nu kan du skruva tillbaka den yttersta kåpan och batteribytet är klart!

Visonic Kallrumsdetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(2 st CR17450)

Börja med att öppna den nedre kåpan i underkant genom att lossa på den främre stjärnskruven. Lyft av hela kåpan. .                         Nu ser du i mitten av enheten en liten flärp. Detta är sabotagereglaget. Bakom denna (in mot väggen) sitter en insänkt, något dold, stjärnskruv. Skruva ur denna tills du känner att den lossnar. Denna skruv håller locket över batteriet på plats. I framkanten (mellan de två ”tassarna”) finns ett litet spår. När du har skruvat loss skruven kan du med hjälp av t.ex. samma skruvmejsel trycka in vid det spåret för att klicka upp locket.  Nu kan du byta batterierna. Tänk på att fästa dem åt rätt håll. Tryck nu tillbaka locket, och skruva i skruven igen. Ta upp kåpan i handen och kontrollera att den lilla bygeln som är skjutbar är i utfällt läge. Nu kan du skruva tillbaka den yttersta kåpan och batteribytet är klart!

Visonic kallrumsdetektor
Var svaret till hjälp?
0
0

(Backup-batteri Ni-Mh 4,8)

Släpp på båda skruvarna i underkant på centralen (behöver inte skruvas ut hela vägen), vik sedan centralen uppåt och haka av i överkant. Det går en kabel mellan central och trafo (trafo=transformator och är monterat på bakstycket mot vägg), dra ur denna.

Batteriet ser man i centralen (grönt batteri), för att koppla loss detta så tryck in spärren på kontakten och dra rakt ut. Vänta minst 10 sek. innan du stoppar i det nya batteriet. Sätt sedan tillbaka kabeln mellan centralen och trafon och häng på centralen i överkant först (2 st klackar), vik ned och skruva in skruvarna. Det kan nu ta upp till 15 min innan centralen är igång igen. Kontrollera så att den gula lampan inte lyser.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic Centralapparat
Kategorier: PM10 Batterier
Var svaret till hjälp?
0
0

(1st CR123A)

Ta ner brandvarnaren genom att skruva den motsols. OBS! Den kommer att börja ljuda, detta är normalt.

Öppna batteriluckan och tag ur det gamla batteriet. Placera ett nytt batteri i hållaren genom att trycka ned den röda skyddsbågen. Var noga med att batteripolerna sitter åt rätt håll. Ett pip skall höras, stäng luckan och placera den i hållaren i taket, lås fast den genom att vrida medsols tills ett klick hörs.

Instruktionsfilm - Batteribyte

Visonic Rökdetektor Brandvarnare
Var svaret till hjälp?
2
0

Previous

Next