Hur gör jag om jag vill överlåta larm till någon annan?

För detta behöver du använda en speciell blankett, och då vi har olika blanketter beroende på larmsystem så ber vi dig kontakta kundservice. Du når oss på 020-20 79 00 mellan kl 08:00 – 19:00 måndag till torsdag och kl 08:00-17:00 på fredagar. Du kan även maila till kundservice@LFlarmcentral.se.